Velkommen til følgeven.dk

Følgeven lukkes i slutningen af 2022.

Vi er desværre kommet i den situation, at vi må lukke ned for den gode indsats i Følgeven. Baggrunden herfor er en meget trængt økonomi.

Følgeven har eksisteret i en årrække og har ydet en forbilledlig indsats med at matche sårbare borgere med frivillige som følgevenner til diverse fritidsaktiviteter, man har en fælles interesse for.

Beslutningen betyder, at der ikke startes nye forløb op, mens igangværende vil blive fulgt til dørs af de medarbejdere, som arbejder med Følgeven nu. Borgere og frivillige på venteliste vil blive orienteret.

Vi vil i løbet af efteråret samle op på de gode erfaringer i håbet om, at den erhvervede viden kan bringes i spil i andre sammenhænge.

Vi vil også afsøge mulighederne for at finde nogle af de alternative tilbud, som findes i Aarhus, og som måske vil kunne være relevante for nogle fra målgruppen til Følgeven at benytte sig af.

Sammen med følgegruppen til Følgeven vil vi arbejde for, at nedlukningen af tilbuddet kommer til at ske så hensigtsmæssigt som muligt.