Velkommen til følgeven.dk

Vi matcher personer, som har en psykisk sårbarhed eller står i en socialt udsat situation med frivillige følgevenner, som de deler fritidsinteresse med.

Formålet er at forbedre oplevelsen af inklusion for personer, som har en psykisk sårbahed eller står i en socialt udsat situation ved at gøre deltagelse i fritidsaktiviteter og foreningslivet mere tilgængelig. Det handler om helt almindelige foreninger eller klubber, som alle kan melde sig ind i, fordi vi tror på, at de almene foreninger kan give nye og andre oplevelser og relationer end de kommunale tilbud. Forhåbentlig kan det opleves som et frirum og give mod på mere.

Læs mere om Følgeven ...