Hvad er Følgeven?

Følgeven støtter psykisk sårbare og socialt udsatte menneskers muligheder for at indgå i forenings- og fritidsaktiviteter ved at matche dem med frivillige følgevenner, som deler deres fritidsinteresse.

Mange mennesker, som er psykisk sårbare og socialt udsatte, har lyst til at deltage i aktiviteter og møde nye mennesker, men deres livssituation gør, at det kan være svært for dem at tage de første skridt og komme i gang. Dette støtter vi dem i ved at matche dem med frivillige følgevenner, der deler deres fritidsinteresse, og som kan hjælpe med at få en god start.

Følgevenneparret skal i en periode på cirka seks måneder følges til en fritidsaktivitet. Målet er, at den psykisk sårbare person herefter har fået mod på at fortsætte på egen hånd eller at opsøge andre aktiviteter eller fællesskaber. Det kan også være, at parret fortsætter med at følges til aktiviteten, hvis de begge har lyst til det.

Hvad er en frivillig følgeven?

En følgeven er en person, der har tid, lyst og overskud til at gøre en ulønnet og frivillig indsats.

Følgevennen skal:

  • Gå til en fritidsaktivitet sammen med en person, der er psykisk sårbar og/eller socialt udsat, i cirka seks måneder
  • Gøre en indsats for at etablere en ligeværdig og tillidsfuld relation til denne person
  • Deltage i introduktionsforløb, sparringsaftener og netværk med de andre følgevenner

Hvad er Følgevens formål?

Målet med Følgeven er todelt:

  • At forbedre psykisk sårbare og socialt udsatte menneskers oplevelse af inklusion ved at gøre deltagelse i fritidsaktiviteter og medlemskab af foreninger mere tilgængelig for dem. Det er afgørende i Følgeven, at der er tale om almene foreninger, klubber eller fællesskaber, som alle kan melde sig ind i, fordi det giver nye og andre oplevelser og relationer end i socialpsykiatriske tilbud og kan være et frirum, som kan give mod på mere.
  • Samskabelse og partnerskab mellem offentlige organisationer og frivillige/private foretagender.

Samarbejdspartnere

Følgeven koordineres i et samarbejde mellem Aarhus Kommunes Center for Bostøtte i eget Hjem og Frivilligcenter Aarhus.