Hvad er Følgeven?

Følgeven støtter personer som har en psykisk sårbarhed eller står i en socialt udsat situation og deres muligheder for at indgå i forenings- og fritidsaktiviteter ved at matche dem med frivillige følgevenner, som deler deres fritidsinteresse.

Mange mennesker, som har en psykisk sårbarhed eller står i en socialt udsat situation, har lyst til at deltage i aktiviteter og møde nye mennesker, men deres livssituation gør, at det kan være svært for dem at tage de første skridt og komme i gang. Dette støtter vi dem i ved at matche dem med frivillige følgevenner, der deler deres fritidsinteresse, og som kan hjælpe med at få en god start.

Følgevenneparret skal i en periode på cirka seks måneder følges til en fritidsaktivitet. Målet er, at den psykisk sårbare person herefter har fået mod på at fortsætte på egen hånd eller at opsøge andre aktiviteter eller fællesskaber. Det kan også være, at parret fortsætter med at følges til aktiviteten, hvis de begge har lyst til det.

Hvad er en frivillig følgeven?

En følgeven er en person, der har tid, lyst og overskud til at gøre en ulønnet og frivillig indsats.

Følgevennen skal:

  • Gå til en fritidsaktivitet sammen med en person, som har en psykisk sårbarhed eller står i en socialt udsat situation, i cirka seks måneder
  • Gøre en indsats for at etablere en ligeværdig og tillidsfuld relation til denne person
  • Deltage i introduktionsforløb, sparringsaftener og netværk med de andre følgevenner

Hvad er Følgevens formål?

Målet med Følgeven er: At forbedre oplevelse af inklusion for personer, som har en psykisk sårbarhed eller står i en socialt udsat situation, ved at gøre deltagelse i fritidsaktiviteter og medlemskab af foreninger mere tilgængelig for dem. Det er afgørende i Følgeven, at der er tale om almene foreninger, klubber eller fællesskaber, som alle kan melde sig ind i, fordi det giver nye og andre oplevelser og relationer end i socialpsykiatriske tilbud og kan være et frirum, som kan give mod på mere.

Samarbejdspartnere

Følgeven koordineres i et samarbejde mellem 'Center for Forebyggelse og Rehabilitering' og 'Center for Mestring' og Frivilligcenter Aarhus.