Privatlivspolitik Følgeven

I forbindelse med Følgeven, skal vi jf. Databeskyttelsesforordningen informere dig om en række detaljer i vores håndtering af dine oplysninger og oplyse dig om dine rettigheder i den forbindelse.

Formål

Vi behandler personoplysninger om dig for at kunne matche dig med en følgeven gennem Følgevens matchningsportal, foelgeven.dk. Vores behandling af personoplysningerne sker på baggrund af bekendtgørelse om samtykke.

Oplysningerne kan desuden blive brugt til løbende opgørelse og monitorering af tilbuddet. Enhver offentliggørelse af resultat fra sådanne opgørelser vil være fuldt anonymiseret.

Hvilke oplysninger?

Vi behandler personoplysninger om dig i kategorierne ’almindelige personoplysninger’ (navn, postnummer, fødselsdato/alder, telefonnummer og e-mailadresse) samt ’helbredsoplysninger’.

Det er ikke muligt at have en profil på Følgevens matchningsportal, uden at afgive almindelige personoplysninger. Det kan have betydning for muligheden for at blive matchet, hvis man ikke afgiver relevante helbredsoplysninger.

Hvor får I oplysningerne fra?

Personer, som benytter Følgevens matchningsportal, opretter selv en profil (evt. med hjælp fra koordinator, bostøtte eller pårørende, hvis behov) og afgiver frivilligt de relevante oplysninger med formålet om at blive matchet med en Følgeven.

Vi behandler derfor primært oplysninger, som du selv videregiver til os, enten når du opretter en profil på foelgeven.dk eller ved introsamtaler med koordinatoren. I enkelte tilfælde kan vi modtage relevante oplysninger om dig fra en bostøtte eller en anden relevant fagperson fra Social- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aarhus Kommune til brug for arbejdet med at finde en følgeven. Følgevens koordinatorer laver løbende logbog om følgeskabet på foelgeven.dk ud fra de oplysninger, du og din følgeven selv giver. Denne logbog er kun synlig for koordinatorerne.

Samtykke

Ved oprettelse af en profil på Følgeven-portalen krydser du af til at give dit samtykke til, at de oplysninger, du selv oplyser, kan anvendes til din profil på Følgevens matchningsportal. Oplysningernes deles ikke med nogen udenfor Følgeven. dine oplysninger findes på portalen og kan ses af brugere på portalen såvel som koordinatorer. Det er frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give koordinatorerne besked om det. Samtykke er dog en forudsætning for at oprette profil på følgevens matchningsportal.

Hvem har adgang til mine oplysninger?

I forbindelse med et evt. hilsemøde vil den frivillige følgeven, som introduktion til følgeskabet med dig, få relevante oplysninger om dig, som du selv har videregivet til en af Følgevens koordinatorer.

Vi deler desuden oplysninger med vores samarbejdspartner i Frivilligcenter Aarhus med henblik på at koordinere projektet. Vores samarbejdspartner har underskrevet en fortrolighedserklæring.

Hvor opbevares mine oplysninger?


Oplysningerne er udelukkende gemt på websitet foelgeven.dk og er fysisk opbevaret sikkert hos vores supportleverandør.

Kan jeg få slettet mine oplysninger?

De oplysninger vi behandler om dig, vil du til enhver tid selv kunne slette, ved at slette din profil på portalen. Du kan slette din profil helt fra Følgevens system ved at trykke på ”Opsig konto”, eller du kan få en Følgeven-koordinator til at slette profilen. Når en profil slettes, slettes alle oplysningerne fra systemet og kan ikke frembringes igen. Når et følgeskab afsluttes, eller hvis jeg af en anden grund forlader Følgeven, bliver min profil blokeret og skjules dermed også for andre på matchningsportalen. Profiler, som har været inaktive i 18 måneder slettes automatisk fra portalen. Du vil modtage en automatisk påmindelse på mail om, at din profil vil blive slettet, 1 uge før for den slettes.

Det sker automatisk sletning af forældet data. Dog gemmes de URLer som brugerne besøger, samt IP adresser. Logfiler, som registrerer aktivitet på siden, gemmes i 2 uger, hvorefter de slettes.

Dine rettigheder

Du har ret til at anmode om indsigt i oplysningerne vi har om dig. Dette kan du gøre ved at kontakte den dataansvarlige. Kontaktoplysninger findes længere nede i dette dokument. Du har ret til at anmode om berigtigelse eller sletning af oplysninger, og du kan også bede om en begrænsning af behandlingen af oplysningerne. Det samtykke du giver til behandlingen kan til en hver tid trækkes tilbage, dog uden at ændrer på lovligheden af den behandling der allerede måtte være foretaget. Det er muligt at klage til Datatilsynet over behandlingen af personoplysningerne.

Den dataansvarlige er: Aarhus Kommune,
Magistraten for Sociale Forhold og Beskæftigelse.
Job, Udsatte og Socialpsykiatri.
Center for Forebyggelse og Rehabilitering.
Sønder allé - Åben Fleksibel Rådgivning.
Sønder alle 33,
8000 Aarhus C. Tlf.: 87 13 39 97 / 29 20 36 72.
Mail: sonderalle@msb.aarhus.dk

Har du spørgsmål i forbindelse med Aarhus Kommunes behandlinger af dine oplysninger, så kan du også kontakte Aarhus Kommunes databeskyttelsesrådgiver på mail databeskyttelsesraadgiver@aarhus.dk.